باتری خودروهای ژاپنی

باتری ایسوزو دی مکس

مشخصات باتری ایسوزو دی مکس چیست؟ نوع ایسوزو دی مکس باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 70 آمپر پایه […]

باتری سوزوکی کیزاشی

باتری سوزوکی کیزاشی

مشخصات باتری سوزوکی کیزاشی چیست؟ نوع سوزوکی کیزاشی باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 60 آمپر پایه بلند قالب

باتری هوندا CRV

باتری هوندا CRV

مشخصات باتری هوندا CRV چیست؟ نوع هوندا CRV باتری اصل باتری جایگزین هوندا CRV 45 آمپر پایه بلند قالب B24

باتری هوندا آکورد

باتری هوندا آکورد

مشخصات باتری هوندا آکورد چیست؟ نوع هوندا آکورد باتری اصل باتری جایگزین هوندا آکورد 45 آمپر پایه بلند قالب B24

باتری میتسوبیشی پاجرو

باتری میتسوبیشی پاجرو

مشخصات باتری میتسوبیشی پاجرو چیست؟ نوع میتسوبیشی پاجرو باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 90 آمپر پایه بلند راست

باتری هوندا سیویک

باتری هوندا سیویک

مشخصات باتری هوندا سیویک چیست؟ نوع هوندا سیویک باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 45 آمپر پایه بلند قالب

باتری میتسوبیشی اوتلندر

باتری میتسوبیشی اوتلندر

مشخصات باتری میتسوبیشی اوتلندر چیست؟ نوع میتسوبیشی اوتلندر باتری اصل باتری جایگزین میتسوبیشی اوتلندر 2016 به قبل 60 آمپر پایه

باتری میتسوبیشی لنسر

باتری میتسوبیشی لنسر

مشخصات باتری میتسوبیشی لنسر چیست؟ نوع میتسوبیشی لنسر باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 60 آمپر پایه بلند قالب

باتری میتسوبیشی ASX

باتری میتسوبیشی ASX

مشخصات باتری میتسوبیشی ASX چیست؟ نوع میتسوبیشی ASX باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 60 آمپر پایه بلند قالب

باتری میتسوبیشی میراژ

باتری میتسوبیشی میراژ

مشخصات باتری میتسوبیشی میراژ چیست؟ نوع میتسوبیشی میراژ باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 60 آمپر پایه بلند قالب

پیمایش به بالا
تماس با ما و سفارش باتری